Medical Treatment Platform

MTP stelt behandelaren in staat om de behandeling van de patient continu te volgen en te managen via een cloud-based platform. Dit platform maakt het mogelijk om de status van een patient te volgen op afstand, maar tijdig te interviëren wanneer nodig.  Momenteel is het platform direct beschikbbaar voor mensen die antistollingsmiddelen gebruiken.

MTP bestaat uit twee applicaties MRP (Medical Registration Platform) en AMDA (Automated Dosing Application).

Medical Registration Platform                                                                                                       Lees meer