MRP (Medical Registration Platform)

De module MRP is een cloud-based platform voor medische behandeling. MRP bevordert effectieve communicatie tussen patiënten en zorgverleners door het registratieproces te ondersteunen van indicatie tot en met de specifieke behandeling. De huidige MRP module is gebaseerd op een protocol dat in samenwerking met medische specialisten is ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met aandoendingen als gevolg van bloedstollingsproblemen.

MRP is een efficiënt, online registratiesysteem

Met MRP kunnen patiënten en zorgverlener op afstand de benodigde informatie invoeren en zo de oriëntatie en de behandeling van de patiënt coördineren. Hiermee vermindert het aantal benodigde afspraken, vertragingen en de kans op complicaties gedurende het proces tot de patiënt behandeld wordt. Daarnaast geeft MRP efficiënte voorlichting over hun ziekte en de behandeling ervan met behulp van een verplichte e-learning cursus.